2014-06-06

Grattis på nationaldagen!


Den här varianten på svensk flagga får symbolisera det experiment i multikultur och mångfald som det moderna Sverige har blivit. Än så länge kan vi glädjas åt att leva i världens vänaste land men framtiden är ovis.

Med dessa ord tar bloggen ledigt i ca två månader. Jag önskar alla som har hittat hitt en riktigt skön sommar och välkommen tillbaka i augusti.

---

2014-06-04

Demokratiutvecklingen. SlutordDetta får bli det femte och sista inlägget på temat, för den här gången. Vi har fortfarande en välfungerande demokrati även om den har vissa brister. Att påstå något annat vore fel. Hur framtiden kommer att bli är däremot svårt att sia om men man börjar ana oråd, främst pga att:

Det fria ordet inte längre är så fritt.

Viktiga debatter blir aldrig av.

Den fria pressen har belagt sig själv med munkavle.

Viktiga fakta censureras.

Starka särintressen dominerar politiken oavsett vald regering.

Den intellektuella eliten, som står för nytänkande och nya idéer även inom politiken, blir alltmer depraverad.

En stark centralmakt som bl a tar itu med kriminalitet och vandalism känns alltmer som ett attraktivt alternativ.

Förtroendet för politikerna minskar.

Politikerföraktet ökar.

Intresset för politik och politiskt arbete minskar.

Globaliseringen minskar betydelsen av den lokala politiska makten.

Tron på demokratin som det bästa politiska systemet minskar.
  

---

2014-06-03

Demokratiutvecklingen. Bristen på heltäckande information

Jag skulle vilja påstå att information är en av de absolut viktigaste faktorerna i en välfungerande demokrati. Väljarna måste få reda på vilken effekt den folkvalda majoritetens beslut har i samhället. Det i sin tur förutsätter en fri, objektiv och informationsinriktad press.

Erbjuds väljarna i de moderna demokratierna fri, objektiv och informationsinriktad rapportering? Svaret är nej. Media erbjuder inte längre relevant information om den står i konflikt med rådande värderingar. Inte bara det utan media har också tagit på sig uppgiften att promota vissa värderingar på bekostnad av viktig information.

Dagens väljare famlar delvis i mörker

Det finns en uppsjö av tabubelagda frågor som man väljer att blunda för eller bara slätar över. Situationen liknar snarare desinformation. Och nu börjar den fria västvärlden att likna de forna öststaterna i fråga om självcensur. Journalisterna vet på förhand vilken information som är okej och vilka samhällsfenomen är "känsliga" att beröra.

Press och media censurerar sig själv med goda avsikter, av hänsyn till minoriteter, i uppfostringssyfte, etc. Men är det bra och främjar det demokratin? Jag tror inte det; inte i längden.

Det som händer är att väljarna skapar sina egna bilder av verkligheten. Viss information tar den underjordiska vägen som numera dyker upp på Internet. Medieeliten tycks inte ha förstått att de inte längre har monopol på det offentliga ordet.

Problemet är att fältet blir öppet för falska rykten och desinformation. Man vill inte ha det så. Man vill ha en seriös media som ger seriös och saklig information, i alla lägen och utan diverse hänsyn. Hänsyn får andra ta; lärarna i skolan, föräldrarna, vännerna, arbetskamraterna, sociala myndigheten, vården, kyrkan o dyl.

Frågan är om det inte har gått så långt att politikerna själva är desinformerade, något som också påminner om kommunistiska öst. Vilka fakta sitter till exempel Anders Borg med i knäet beträffande invandringens kostnader och ekonomiska effekter?

Bristen på relevant information är stor. Det kommer inte att hålla i längden. Det leder till att misstron mot det demokratiska systemet ökar. Mellan väljare och media i den fria världen idag finns en enorm förtroendeklyfta som kan ta lång tid att reparera om man vill, men det verkar inte ens att man vill det just nu, snarare tvärtom.

Så här ser det ut i USA men det är symtomatiskt för hela den fria världen. Siffrorna är oroande redan på 1990-talet. Så får det inte se ut i en demokrati. Förtroendetalet för media borde ligga på kanske uppåt 90% om det ska anses vara bra. Varför görs inget åt detta?


---

2014-06-01

Demokratiutvecklingen. Vem har makten?

Den kanske mest grundläggande principen i en demokrati är maktspridning. Makten sprids mellan flera politiska instanser. Ett bra exempel är USA där makten delas mellan kongressen, presidenten och högsta domstolen. Kongressen i sin tur är uppdelad i representanthuset och senaten.

Just kongressen har hamnat i fokus på senare tid pga den, i representanthuset, republikanska majoritetens ovilja att höja budgettaket och godkänna nya ekonomiska räddningspaket. Uppgörelser har nåtts i sista minuten och världen har hållit andan mer än en gång.

Det amerikanska politiska systemet har visat sig trögt och krångligt. Det grundar sig på USA:s konstitution från 1787 som inte är anpassad till dagens snabba värld. Men USA:s konstitution är helig för amerikanen och den kommer inte att ändras så länge unionen existerar i sin nuvarande form.

Den demokratiska maktspridningen sackar alltså ner beslutsprocesserna vilket håller på att bli ett problem i en värld som blir allt mer dynamisk. Men den faktiska makten är ännu mer utspädd än så.

Grupper och organisationer med särintressen får ett allt större inflytande i politiken. Det kan vara direkt eller indirekt; direkt via lobbyister eller indirekt via media, skola, populärkultur, etc. Exempel på sådana är världsorganisationer som FN och IMF, industrier, arbetsgivarorganisationer, fackföreningar, feministiska organisationer och folkrörelser. Också enstaka personer, som egentligen står utanför politiken men genom att vara kända och populära bland stora grupper får ut sina privata politiska åsikter eller sina värderingar som blir till politik.

Idag har särintressen och den opinionsbildande kultureliten så stort inflyttande i politiken att man bör ta sig en fundering hur det egentligen står till med demokratin. Vad är min röst värd när det är Jonas Gardells värderingar som indirekt styr hur vissa lagar kommer att skrivas? Jag menar, är min röst lika tung som hans? Gäller den mest grundläggande demokratiprincipen "en man, en röst"? Ja, om man talar om valsedlar men inte när det gäller politiskt inflytande, och det väger mer.

Maktspridningen i dagens moderna demokratier har gått för långt. Ett problem är att väljarna inte känner att de har ett direkt inflytande på politiken, om något alls. Ett annat problem är att beslutsprocesserna tar för lång tid och saknar en utpekad ansvarstagare. Faktum är att det inte längre går att identifiera makten. Saker och ting händer, lagar skrivs, men vem är det som egentligen bestämmer?


De demokratiska beslutsprocesserna idag är så oklara att det inte är konstigt att folk börjar tro att den egentliga makten ligger i händerna på rymdvarelser, hemliga sällskap och underjordiska organisationer.

---

2014-05-28

Demokratiutvecklingen. Det historiska arvet

Utan att göra några efterforskningar, direkt ur minnet kan jag säga att:

1 Demokratin har sitt dokumenterade ursprung i det antika Grekland, närmare bestämt Aten, då en grupp män av rang samlades på en av stadens kullar, diskuterade problem och röstade med en speciell sorts polletter som de släppte in i en urna. Atens demokrati faller då staden besegras och intas av Sparta; en krigarkultur så långt ifrån demokrati som man kan komma.

2 Nästa gång hittar vi något som kan betraktas som demokrati i antika Rom, som styrs av en senat. Den romerska demokratin tar slut i och med den förste kejsaren, Augustus, efter ett uppslitande inbördeskrig.

3 Nästa gång hittar vi en relativ modern demokrati på Island någon gång på 900-talet då ett slags parlament, kallad ting, bildas. Island betraktas som världens äldsta demokrati.

4 Den moderna demokratin har sina rötter i det kristna Västeuropa som bygger på tankar från franska, tyska och engelska politiker och filosofer på 1600-1700-talet. Det handlar om idéer som anammas av vissa för tiden progressiva grupper, som t ex Frimurarna. Dessa realiseras i världens första riktiga demokrati, nämligen USA.


Jag har en poäng med detta och den är att demokratin bygger på ett kristet västeuropeiskt kulturarv. Det är också förklaringen till att andra länder har så svårt att etablera sanna demokratiska regeringsformer.

Ju längre från det västeuropeiska arvet man kommer, kulturellt och geografiskt, desto svårare blir det för demokratin att etablera sig. Utvecklingen i arabvärlden, idag aktuella Thailand, etc, är tydliga exempel. Indien är världens största demokrati men Indien är starkt påverkat av Storbritannien. Japan och Sydkorea är välfungerande demokratier men det beror på inflytandet från USA efter andra världskriget.

Alltså, ju längre ifrån det västeuropeiska arvet desto svårare är det för demokratin i sin sanna natur. Det betyder bland annat att våra biståndspengar ute till den fattiga världen, som är öronmärkta för att "öka demokratin" är bortkastade pengar. Det betyder också att vi måste ändra vår syn på världen och inse att alla inte klarar av att upprätthålla stabila demokratier.

EU och USA investerar enorma summor av skattebetalarnas pengar i diverse demokratiprojekt i världen, till ingen nytta. Ett bra exempel är det demokratiska valet i Gaza 2006, där folket hade att välja mellan pest och kolera, och valde Hamas terrorister framför den korrumperade palestinska politikereliten.


---

2014-05-26

Demokratiutvecklingen. Inledning

På väg hem från vallokalen diskuterar frugan och jag demokratins villkor och utveckling i Sverige, EU och världen.

Det demokratiska systemet anses vara det närmaste man kan komma rättvisa, mänskliga rättigheter, humanism, frihet, med mera, och utgör därför grundidealet i den moderna världen. Det är en obestridlig åsikt hos de flesta. Men har vi nått en slags optimal nivå?

Man kan utgå från de två ytterligheterna.

I den ena ytterligheten råder en slags totaldemokrati där alla har rösträtt och man röstar om allt. Med "alla" menar jag även barn och papperslösa. Med "allt" menar jag allting från mindre lokala frågor, till nationella frågor, till frågor på unionsnivå.

Den andra ytterligheten existerar redan i Nordkorea men liknande diktaturer, i lite mildare former har funnits ute i världen i mängder, bara under det senaste seklet.

Självklart måste vi lägga oss på någon slags mellannivå. Att argumentera mot och kritisera de två ytterligheterna är lätt. Frågan är vad som är den optimala mellannivån som i princip är en fråga om vad som är "lagom demokrati" och "lagom diktatur".

Det är den faktiska världen vi lever i, också i Sverige.

Vi inbillar oss att vi har någon slags totaldemokrati, men det är inte sant. Om det hade varit sant hade min blogg inte behövt vara anonym, de stora tidningarna hade tillåtit ocensurerade debatter, SD hade fått ha sina torgmöten i fred, Sverige hade gått ur EU, invandringen hade begränsats kraftigt, straffskalorna hade skärpts till rejält, brottslingar utvisats ur landet efter avtjänade straff, försvaret fått större resurser, undervisning i islam förbjudits, etc. Vi hade med andra ord haft ett helt annat samhälle.

Jag ämnar ventilera mina tankar här under närmaste tiden i en serie inlägg under rubriken "Demokratiutvecklingen". Fortsättning följer.---

2014-05-18

Sveriges mest avskyvärda kvinnor. Gudrun Schyman

KARAKTÄREN GUDRUN

Gudrun Schyman är född i en familj med alkoholiserad far där modern tvingades gå till socialen för att få hjälp med försörjningen. På andra sidan gatan bodde välbärgade människor som såg ut att ha det hur bra som helst. Sådant föder fram hat och avund. Hat mot den "oduglige" mannen och mot det "orättvisa" samhället. Avund mot dem som tycks ha "underbara" liv. Det är utifrån dessa känslor som Gudrun Schyman har blivit den hon är.

MANSHATAREN GUDRUN

Manshatet tycks ha förstärkts av en dålig relation till hennes exmake, Lars Westman, som hon beskriver som en "våldsrelation". I hennes förvirrade hjärna är nu alla män "talibaner" och när en uppenbarligen sjuk sexualsadist, Göran Lindberg, blir avslöjad säger hon: "Åtalet visar att jag hade rätt i mitt talibantal".

ALKOHOLISTEN GUDRUN

Alkoholism är i viss mån ärftlig, fast jag tror att det är hjärnans belöningssystem som är den ärftliga faktorn. Det är signifikant i sammanhanget därför att ett belöningssystem av den sorten, som inte får alkohol söker efter någon annan drog. Att ständigt stå i rampljuset är också en drog och det kan förklara Gudrun Schymans spektakulära uppträdanden.

Många svenska toppolitiker, de flesta på vänstersidan, har visat sig vara eller ha varit missbrukare under en aktiv period i sina liv. Men precis som det är livsfarligt för en alkoholpåverkad att föra fram ett fordon, borde det vara livsfarligt för ett land att "föras fram" av påverkade politiker. Vi har haft mera tur en skicklighet med att slippa ledande politiker som Per Gahrton eller Gudrun Schyman. Detta som ett apropå.

DUMHETERNAS GUDRUN

Med tanke på apropåt ovan undrar man i vilket tillstånd hon har befunnit sig när hon har kläckt fram förslag som att män borde avstår från sina löneökningar där pengarna skulle gå till höjda kvinnolöner, eller förslaget på en speciell mansskatt. Idén att bränna 100 000 kr inför reportrarnas kameror, för att demonstrera mot löneskillnaderna mellan kvinnor och män, måste också ha föds i en överförfriskad Gudrun-hjärna.


SPEKTAKULÄRA GUDRUN

Sedelbålen 2010 illustrerar väl Gudrun Schyman smak för sensationer och spektakel. Vi har fått se ett antal sådana. Sedelbålen var ett misslyckande i den meningen att hon inte vann några sympatier för sin sak, men i många andra sammanhang har hennes spektakel lönat sig och bidragit till hennes popularitet. Man bör inte glömma att hon, och därmed tokfeministpartiet Fi är med kommunfullmäktige i Simrishamn där de har ca 9% och är tredje största partiet.

Annars är det mycket pussande inför pressens kamerablixtar, TV-framträdanden i populära sammanhang och mycket flört med bögar och flator. Speciellt flatorna är en medveten satsning eftersom många lesbianer också är potentiella feminister.


Vi trodde nog att fotografen jobbat klart, 
säger Gudrun Schyman om sin och 
Ulla Hoffmann offentliga puss

GUDRUNS KVINNOKRIG

Gudrun Schymans framgångar med Fi innebär att många vänsterröster går till ett parti som är chanslöst i sin strävan att komma in riksdagen. Detta har väckt ont blod främst bland socialdemokraterna. Marita Ulvskog, medlem i förre detta kommunistiska VPK och numera socialdemokrat är en av Schymans bittraste politiska fiender.

Men slitningarna finns också inom Feministiskt initiativs partitopp, vilket blev mer än tydligt när partiet startade. Det handlar om fanatiker som inte ger sig en tum, som inte har lärt sig vad kompromiss betyder. Det resulterade i ett antal tunga avhopp direkt efter att partiet hade bildats, bl a av Ebba Witt-Brattström som också är en avskyvärd feminist.

I år bevittnade vi en annan spricka då Belinda Olsson deklarerade: "Jag känner inte längre igen mig i feminismen". Vi och vi; inte jag. Jag bryr mig inte om att följa med feministernas interna bråk. Och Gudrun Schyman tycks alltid komma ut som segrare i media.


Sämre går det för hennes parti men det sägs att de idag har klättrat upp till 2% av väljarrösterna. Kommande EU-val tas inte på allvar av svenska folket och de få som går och röstar passar på att proteströsta på något stolleparti. Men det vill jag varna för därför att vad som bestäms i Bryssel får allt större betydelse för oss i Sverige, vare sig vi vill det eller ej.

Dessutom har stollepartier redan lyckats dupera svenska väljarkåren. Tänk på Miljöpartiet och vilken skada de har åsamkat Sverige samt vilken enorm skada de kan åsamka landet om de får ingå i en vänsterregering efter riksdagsvalet i år.

HOPPLÄRKAN GUDRUN

Gudrun Schymans karriär börjar som kommunist, övergår till halvkommunist och via programledare i TV8 till professionell feminist. Hopplärka tror jag är en överdrift. Kommunism, feminism, homofili tillhör ett och samma paket av samhällsomstörtande och människofientliga idéer.

GLASÖGONORMEN GUDRUN

Nej, inte hopplärkan utan ormen Gudrun Schyman vet hur hon ska slingra sig fram. Hon är smart, välartikulerad, modig och har duperad många svenska väljare i alla de år som vi har fått stå ut med henne, uppbackad av media och andra som t ex ABBA Benny, som vill ha lite feministiskt grus i skorna på de etablerade partierna, i utpressningssyfte.

Och när jag ser henne på bild går min första tanke till glasögonormen som är ett av det giftigaste som finns på vår jord.


Gudrun Schyman är också glasögonormen i Jajamens Zoo.


---

2014-05-11

Hade Jesus en fru?

Det finns en antik papyrusbit som säger sig citera Jesus: "Jesus sade till dem; Min hustru... hon kommer att bli min lärjunge". Texten är med stor sannolikhet en förfalskning. Det finns en liten möjlighet att den är äkta men syftar till något annat än en fru i ordets vardagliga mening, t ex Hans församling, dvs de som tror på Honom.

Det senaste kring detta togs upp på CNN för en tid sedan. Se reportaget här:


Huruvida skriften är äkta eller en förfalskning är dock inte ämnet för inlägget, utan det faktum att ateisterna, vänsterliberalerna, de antikristna krafterna i vår värld gärna skulle vilja få det till att den är äkta och bevisar att Jesus hade en hustru. Varför? Jo, därför att det skulle kasta omkull bilden av Jesus Kristus, ta ner Honom på jorden så att säga. De har kämpat länge med det och ett sådant "bevis" är vad som dessa marodörer väntar på.

När ateismen började gro på riktigt, samtidigt som kommunismen och andra antireligiösa eller antikristna rörelser grodde, försökte man förneka Jesus blotta existens. Man menade att Han var en "påhittad" figur.

Men det har inte lyckats så väl eftersom det finns åtskilliga dokument från tiden ca 40 e. Kr. och framåt som bekräftar Hans existens och gärningar. Därför har dessa i grunden onda krafter byt taktik och numera erkänner Jesus historiska existens men menar att Han var en ovanligt begåvad människa med djupa insikter men också en charlatan.

Den bilden har riksbögen Jonas Gardell spridit och för den blivit belönad av Svenska kyrkan. Svenska kyrkans nya ärkebiskop Antje Jackelén verkar vara inne på samma linje när hon uttalat tvivlar på jungfrufödelsen och därmed Jesus Kristus gudomliga ursprung. Antje Jackelén är resultatet av en feministisk infiltration av kyrkan. Det skulle inte förvåna mig om Svenska kyrkan anslöt till teorin om att Jesus var gift och gärna lade till att han tog pappaledigt. Jag bara väntar på att den papyrusrullen ska dyka upp.

I grunden är vad detta handlar om, nämligen den vänsterliberala reformeringen av människan och hennes värderingar. Ingen av de reformer som man har genomfört, såsom de feministiska, förändringarna av könsrollerna, äktenskapets omdaning, normaliseringen av homosex, fria abortlagstiftningen, den sexuella demoraliseringen under namnet "frigörelse", etc, etc; inget av detta hade varit möjligt om man inte först hade förintat den kristna trons inflyttande i samhället.

Det har man lyckats bra med, och mer än så i Sverige som ses som ett av världens mest sekulära länder. Det har resulterat i att människorna söker sig till andra, mer eller mindre skumma religioner, eller tron på underjordiska organisationer som kontrollerar världen, besprutar mänskligheten från flygplan, osv.

Man är nöjd så. Stollar som tror att de är stollar därför att de blir besprutade med något ämne från flygplan, ägnar sin energi åt det och söker lösningar där de inte finns. Makthavarna, dvs den intellektuella eliten är mer än nöjda. Det heter "dela och härska" men numera gäller devisen "fördumma och härska".

Det är också därför nyheten om "äktheten" av papyrusbiten som visar att "Jesus hade en hustru" uppmärksammades i Sveriges fyra största media; Expressen, Aftonbladet, SverigesRadio och DN. Söker man på Google med frasen "Jesus fru" så är det dessa som poppar upp först.

Saker och ting hänger ihop. Tänk kritiskt, tänk rationellt, samhällets utveckling är inte resultatet av konspirerande mörka sällskap men ej heller en slump. Samhället formas med idéer som har blivit ideologier. Dagens härskande ideologier är de om feminism, sexuell frigjordhet, människans djuriska natur och dödlighet, multikultur och mångfald, öppna gränser, med mera. Vi besprutas, men inte med kemikalier utan med ensidig propaganda från anhängarna till dessa ideologier samt med skräpkultur som ska hålla oss lugna hemma framför tv-apparaterna och dataskärmarna.

Jesus hade ingen hustru och inga barn. Jesus är Guds son, människans frälsare och enda vägen till evigt liv. Allt annat är lögner och bedrägerier eller vägar till fördärv. Den som finner Jesus befrias redan här och nu, och leds in i ett sunt leverne i väntan på Hans återkomst och definitiva seger över ondskan.

---

2014-05-07

Primitiva Afrika

En hel värld har upprörts över kidnappningen av skolflickorna i Nigeria. Bakom det står den muslimska terrorist-organisationen Boko Haram. Någon slags ledare står framför kameran och berättar om detta. En primitivare människa har jag inte sett.

Kidnappningarna fortsätter och Boko Haram hävdar att de har över 200 flickor, som ska säljas (som slavar antar jag) eller giftas bort. Huvudsaken är att de inte får gå i "västerlandets skolor".

Finns det något värre än primitiva människor
i kombination med primitiva religioner?

Nigeria skulle kunna vara ett rikt och välmående land pga sina naturtillgångar. Men det ligger i Afrika och befolkas av afrikaner. Rikedomarna försvinner i fickorna på korrumperade politiker och tjänstemän samt i ineffektivitet och brist på organisation. Uppenbarligen har de en armé och ett polisväsende som är lika ineffektiva och oorganiserade.

I vanlig ordning får väst skicka soldater och resurser för att om möjligt hitta och befria flickorna. USA sägs förbereda en sådan aktion. Snart gapar väl de afrikaner som känner sig trampade på tårna "kolonialism" och "den vite mannens förakt för afrikanernas suveränitet", i samstämmig kör med våra egna vänsternissar.

Skrika "kolonialism" brukar Zimbabwes diktator Robert Mugabe göra så fort Väst kritiserar hans diktatur och illdåd, men jag tror att det är dags för oss att sluta dalta med afrikanerna i allmänhet och börja prata sanning och reson, annars blir situationen ännu värre.

Man ser tecken i Sydafrika på det som redan är faktum i Zimbabwe. Den vita minoriteten har berövats all politisk makt, pga att den är en minoritet. Landet går bakåt. De vita flyr det, inte minst pga att de känner sig hotade vilket bekräftas av rapporter om många mord på vita farmare.

Det finns röster som menar att de vita, som äger stora arealer mark, har tagit den från afrikanerna under kolonialtiden och nu borde lämna den tillbaka. Men att de vita tog obebodd vildmark och har kultiverat den är det ingen som tänker på. Dessutom kommer vi att se samma utveckling i Sydafrika som i Zimbabwe, dvs kraftigt minskad produktion.

Exemplen på den efterblivna Afrika är många. Ett sådant är de kenyanska soldaterna som gick in i Westgate-gallerian i Nairobi för att rensa den på terrorister, men också passade på att plundra affärerna. Ett annat är skrönan om att man blir av med HIV-smittan om man har sex med en oskuld. Ett tredje är tron att man blir av med sjukdomar om man äter delar av människor med albinism.

Schamanism, voodoo och annan hednatro fördummar människan, men även islam i den svarta Afrika är en källa till dumhet och grymheter. Kidnappningen av flickorna i Nigeria var droppen för min del.

Är det något vi borde bry oss om? Ja, i allra högsta grad.

Först och främst besitter Afrika enorma naturresurser som blir dåligt eller inte alls utnyttjade pga okunskap, ineffektivitet och eftersatthet. Det handlar om stora värden som hela världen och inte minst afrikanerna själva skulle ha nytta av.

För det andra orsakar kaoset och efterblivenheten en ständig invandring till den moderna världen av människor som har stora svårigheter med att anpassa sig till den.

För det tredje, och mest oroande för oss är de livsfarliga sjukdomarna som uppenbarligen finns där och kan ta fart. HIV är ett bra exempel. HIV har sitt ursprung i Afrika men spreds till hela världen av de västerländska bögarna som inte känner några gränsen i jakten på analsex. Nu dyker det upp nya livsfarliga virusinfektioner i Afrika, som nya varianter av Ebola i Guinea och Liberia men kanske också i Ghana.

Ebola tycks förekomma i många varianter, mer eller mindre dödliga men alla mycket plågsamma, och det finns inget vaccin. Än så länge tycks WHO hålla epidemin isolerad men på sikt är det bara ett moderniserad Afrika med allt vad det innebär i sanitet och hygien som är lösningen.

Utsikten för en modernisering i den meningen är idag praktiskt taget noll. Den moderna världen (främst de västerländska demokratierna) har hållit slöa och korrumperade regimer under armarna med bistånd och politisk hjälp. Dessutom har vi tagit emot den välutbildade afrikanska eliten, som gärna flyttar hit än stannar hemma i kaoset och fattigdomen. Det fungerar inte; det måste vi våga inse efter mer än 6 decennier av misslyckanden.

Vi måste våga vara "rasister" när det visar sig vara nödvändigt och till det bästa även för dem som anser sig vara föremålet för vår "rasism".


---

2014-04-25

Feminismen är en av de mest ondskefulla ideologierna

Världen styrs med idéer som förvandlas till ideologier som politiker följer direkt eller indirekt, eller under inflytelserika gruppers påverkan. Idéer är immateriella och därför svåra att "ta på". Istället hittar många, mot bättre vetande, sådant som går att ta på, som mäktiga underjordiska organisationer och ljusskygga sammanslutningar.

Feminismen är en sådan ideologi. En samling grundidéer som med tiden har sammansmält till en homogen ideologi. Den härskar i vår moderna värld och ingenting tycks kunna rubba den.

Det finns goda ideologier och så finns det onda ideologier. Tyvärr förstår vi inte det utan gladeligen låter oss förföras och luras, tills det är för sent. Vissa gör det även efter att en ideologi har genomskådats; genom förnekelse och föreställningen om att de kan göra bättre ifrån sig.

Exempel på ondskefulla ideologier är kommunismen och nazismen, men medan nazismen motarbetas aktivt har kommunismen fått frikort från ansvar. Kommunismen är förrädisk och talar till människans innersta önskningar om rättvisa och välstånd utan smärta, men åstadkommer bara lidande, utom för en privilegierad grupp. Kommunismen är därför ett av djävulens smartaste drag.

Det som kan sägas om kommunismen kan också sägas om feminismen. Den talar främst till kvinnans längtan efter att härska över sitt eget liv men ändå ha barn, man, familj och hem. Samhället ska ställa upp med resurserna och mannen ska göras om; modifieras till en ny varelse som passar in i det feministiska systemet.

Med andra ord ett ideal som naturligtvis inte går att åstadkomma i verkligheten. Istället har en ny, ännu värre situation uppstått som drabbar både kvinnor och män, unga som gamla. Vi ser en ökning av flera samhällsnedbrytande fenomen som kan kopplas direkt eller indirekt till feminismen. Detta ska ses mot bakgrund av de idag betydligt bättre levnadsvillkoren och den större graden av allmänbildning:

Lungcancer bland kvinnor pga rökning.
Alkoholism bland kvinnor bla pga ensamhet.
Sjukdomar pga för tunga eller psykiskt påfrestande arbeten.
Utbrändhet.
Könssjukdomar pga sexuell "frigjordhet".
Tonårsgraviditeter och aborter.
Skilsmässor och liv i osäkra förhållanden.
Sterilitet pga för hög ålder, tidiga aborter eller könssjukdomar.
Kriminaliteten bland kvinnor.
Dubbelt så många unga kvinnor än unga män försöker ta sina liv.
Etc.

Till allt detta kan vi lägga de många fall av falska anklagelser mot pappor för våldtäkter och t o m tortyr från deras tonårsdöttrar. Fall som gick till domstol och resulterade i långa fängelsestraff för män som inte begrep varför och vad som hade gått snett. Ingen har väl undgått dagens friande dom av en sådan pappa, efter närapå 10 år i fängelse.

Det började med att en feministisk psykolog i England påstod att många psykiska trauman bland kvinnor berodde på incest i barndomen som de hade förträngt. Jag tror det var 70-80-tal. Ett tiotal år senare togs detta av feminismen som ett tecken på att det var mycket vanligt och att flickorna måste skyddas från sina fäder.

En hel del tonårstjejer nappade på det och satte dit sina pappor, ivrigt påhejade av feministiska batikhäxor. För dem är män "djur" och "onda", så flickornas fantasier måste vara sanna. Vi såg en kulmen av rena rama häxprocesserna mot pappor under 90-talet. Sedan förstod rättsväsendet att något inte riktigt stämde och kraven på bevisning höjdes.

Någon som idag tänker hålla de hysteriska feministerna ansvariga för detta? Knappast. Istället tillåts feminismen härja utan kritisk granskning i den offentliga debatten. Aborthäxan Gudrun Schymans parti, Feministiskt initiativ, ökar i popularitet och växer i opinionsundersökningarna.

Klipp från dagens Expressen

Folk tycks tro att de problem som feminismen har skapat kan lösas med ännu mera feminism. Men det är just detta som avslöjar en av de mörkaste och mest ondskefulla ideologierna någonsin, dvs dess förmåga att öka i popularitet trots sin orimlighet och uppenbara brister.

Avslutningsvis ännu ett aktuellt exempel, nämligen den manlige dagispraktikanten som har erkänt att ha utnyttjat över tio småbarn på dagis. Att män måste engageras i barnomsorgen är ett feministiskt krav trots att det lockar pedofiler.

Män har ingenting på dagis att göra. Män har inget i säng med andra män att göra. Män är män och ska få vara det, och fostras till det. Vi måste göra oss av med dagens ondskefulla, samhällsnedbrytande ideologier. Öppna ögonen!

---