2014-04-17

Är du redo för din egen Påsk?

När jag såg de första bilderna från kravallerna i Kiev fick jag en stark vision av den framtida undergången och Jesus återkomst. För första gången. Jag blev så tagen att jag sparade dem.
Annars är jag motståndare till alla undergångspredikanter som ständigt sätter nya datum för Apokalypsen utan att veta vad de pratar om.

Därför, OBS, detta är ingen undergångspredikan!

Detta är en berättelse om din Befrielse. Judarna firar Påsk till minnet av deras uttag från Egypten och befrielsen från slaveriet. Vi firar Påsk till minnet av Jesu uppståndelse och människans befrielse från döden. Är du redo för din befrielse?

För den medeltida människan måste händelserna inför den sista tiden ha varit rena rama magin. För den jordnära och den praktiskt lagda helt obegripliga "fantasier". Hur kan Israel återbildas? Hur kan Babyloniska skökan förföra en hel värld? Hur kan en människa, en Antikrist, vilseleda större delen av jordens befolkning? Hur kan man kontrollera massorna med ett "märke" i pannan eller på armen? Vad är det för fruktansvärda vapen och katastrofer som Johannes talar om?


Etc, etc, otaliga frågor. Vi har inte svaren på alla men nog börjar vi ana ett och annat. Många inser att vi är på väg mot en världsstat med en ny världsordning och fantiserar om illuminati, konspirerande judar, ödlor och annat tokigt. Det går utmärkt att nå massorna och kontrollera dessa med modern teknik. Kyrkorna släpper alltmer renlärigheten och världen fylls med mängder av falska predikanter som förleder de troende kristna. Ateisterna har den politiska makten. Det moraliska förfallet är påtagligt och även uppmuntras. Dödliga sjukdomar får snabb spridning pga de snabba kommunikationerna och de öppna gränserna.

Osv. Pusselbitarna börjar falla på plats, en efter en, men det återstår en del saker. Vi har inte sett Antikrist ännu, bara att hans världsmakt är fullt möjlig. Och vi har inte sett det sista tecknet, nämligen återuppbyggnaden av templet på Tempelberget i Jerusalem. Men det är bara en tidsfråga.

Har du redan fallit för Skökan, för de falska predikanterna eller ateisternas "nya världsordning"?När Slutstriden är över och ondskan slutligen besegrad, är du redo för din Påsk? Är du redo att möta Jesus Kristus?


Glöm inte varför vi firar Påsk. Fira din Befrielse!


---

2014-04-13

Sveriges demografiska förändring

Ingen har undgått att lägga märke till att den svenska befolkningens etniska sammansättning har förändrats drastiskt och kommer så att fortsätta, för lång tid framöver. Det finns inga realistiska utsikter till något annat.

Detta beror på det låga barnafödandet bland svenskfödda par i kombination med en stor invandring. Man behöver inte vara raketforskare för att inse det. Barnafödandet i Sverige är fortfarande under de 2,1 barn/kvinna som garanterar ett minimum av befolkningstillväxt. Däremot går inte att få fram skillnaden mellan invandrarkvinnor och svenskfödda.

Hur man än vrider och vänder på saker och ting kvarstår faktum att befolkningstillväxten som vi ser idag beror på och endast på invandringen, och att andelen etiska svenskar minskar stadigt. Här två diagram som måste ses tillsammans. Källan är som vanligt Wikipedia:
KONSEKVENSER

Nazister anser att den etiske svensken kommer att försvinna om 300 år, men det stämmer inte därför att etniska svenskar kommer också i fortsättningen att bilda par med etniska svenskar. Däremot finns stor risk att svenskarna blir en minoritet i sitt eget land. Visserligen en exklusiv minoritet med högre utbildningsnivå, högre positioner i samhället, bättre bostäder och jobb, dvs allmänt en högre levnadsstandard än genomsnittet. Men fortfarande en minoritet.

Vänsterliberaler, kommunister och socialister bär skulden till detta fast det är precis den sortens samhällsstruktur som samma politiska grupper vill undvika, dvs stora sociala skillnader förstärkta av etniska gränser.

ORSAKER

Den främsta orsaken för den låga tillväxten bland etniska svenskar är den moderna livsstilen där feminismen är den största boven. Den moderna feminismen är infiltrerad av självaste Satan och effekterna av det börjar bli allt tydligare.

Kvinnor väntar med barnafödandet till sista stunden och då blir det kanske bara 1, max 2 barn. Oftast bara ett, allt oftare resultatet av provrörsbefruktningar och annan fertilitetsbehandling.

(Metro

De etiska konsekvenserna är bedrövliga eftersom man väljer ett eller två embryon bland många för inplantering och slänger resten, eller använder dem i forskningsexperiment. Sena graviditeter ökar risken för missbildningar och Downs syndrom, så aborter pga det är vanliga.

Många kvinnor blir gravida "av misstag" i unga år men den moderna livsstilen och den feministiska kvinnosynen gör att de väljer abort för att skjuta upp barnafödandet till senare i livet. Tidigare fann man sig i sitt öde och födde barnet i alla fall. Detsamma gällde par med många barn som av misstag fick ett så kallat "sladdbarn". Alla fick leva vidare.

Den fria aborträtten är rena rama holocausten av den etniskt svenska människan, men inte bara svensken utan kanske av hela den vita befolkningen i Europa och Nordamerika.

Feministerna är de mest aggressiva försvararna av den fria aborträtten; officiellt för att den räddar kvinnors liv men huvudorsaken är naturligtvis att de inte vill se unga kvinnor "fastna" hemma med barn innan de har skaffat sig en utbildning, jobb och en självständig position i samhället.

EXEMPEL

(Aftonbladet)

Danmark får tjäna som exempel. På senare tid har det dykt upp dansk reklam som halvt på skämt halvt på allvar uppmanar danskarna att ligga mer med varandra eftersom den nyfödde dansken blir allt mer sällsynt i världen. Naturligtvis är orsaken inte den, och man undrar vad människorna har i huvudet.

Det liggs tillräckligt mycket i Danmark som i Sverige. Problemet är att unga människor inte vill ha barn och att den fria aborträtten gör det lätt och bekvämt att bli av med ett eventuellt "misstag".

Och här ett annat exempel: Förskolans vädjan till föräldrarna - Ha mer sex

Danska män blir dock pappor i alla fall och utan att veta vilka deras barn är. Svenska homosexuella kvinnor, eller bara kvinnor som hatar män, åker som bekant till Danmark för att bli befruktade med danska gener. Men det kan ju inte bli så många barn på det sättet och den etiska problematiken runt detta överskrider min fattningsförmåga.

För mig saknar donatorerna och kvinnorna elementära mänskliga känslor. Gång på gång kommer bevisen på hur viktigt det är för en människa att känna till sitt ursprung, men egoismen och egennyttan i fråga om familjebildning och barnafödande har nått skrämmande nivå. Hur kunde det bli så, och vart är vi på väg?
  
FORSKNINGEN

Oron bland politiker och vetenskapsmän som har befolkningsfrågan på sitt bord är stor. Internet fullkomligt dräller av forskningsrapporter i ämnet. Det är framför allt ålderssammansättningen som oroar. Här några referenser:

Sveriges framtida befolkning
Den demografiska utvecklingen i dagens Sverige
Den demografiska öknen sprider sig
Sverige i en åldrande värld

Jag har inte läst dem. Bara ögnat genom rubriker och diagram. Ingenstans nämns den fria aborten eller den feministiska livsstilen som orsak. Vem vågar det? Den ondskefulla feministskaran skulle slita en sådan forskare i stycken, bildligt talat.

SLUTORD

Jag hade en trevlig läsare här vid namn Steve, som i ett sammanhang skrev något i stil med "Svennar, ni håller på att försvinna!". Man kan uttrycka saken också på det sättet.

Vart tog du vägen Steve?

---

2014-04-12

Aborthäxan Oisín Cantwell

På Aftonbladet finns en kolumnist vid namn Oisín Cantwell. En högst osympatisk person till både utseende och framträdande. Har länge undvikit att läsa hans skräp men eftersom han har skrivit om abort så var jag tvungen: Abortmotståndet måste tas på allvar

Jag vet faktiskt inte hur sådana människor är skapade men något grundläggande fel måste det vara om man anser att rätten till fri abort är också en "rätt till god hälsa". Ta död på små oskyldiga ofödda barn kan väl aldrig förväxlas med god hälsa. Det är mord. Vad annat kan det vara, även om det sker i livmodern och innan 18 veckors graviditet?

Aborthäxor som Cantwell börjar dock bli oroliga att deras mordorgier blir alltmer ifrågasatta av allt fler, som ser rätten till liv som en grundläggande rättighet redan från tillblivelsen, och inte efter en godtycklig tidpunkt tagen ur det tomma intet.

Ett gammalt trick, som aborthäxorna använder sig av, är att förknippa abort med gudstro och på det sättet resa en hög mur mellan de få troende i Sverige och den stora ateistiska/agnostiska majoriteten. Nu har de lagt till ännu ett element i skrämselpropagandan, nämligen SD.

Men jag undrar om det är så smart. SD växer och sympatierna för SD växer också, även utanför deras väljarkrets. Dessvärre är inte SD intresserade av ett abortförbjud, bara en sänkning av maxgränsen för abort till 12 veckor.

Cantwell skriver vidare "Att 47 000 kvinnor dör varje år runt om i världen på grund av illegala eller osäkra aborter hindrar inte land efter land att genomföra inskränkningar". Nej, och det beror på att vår abortlag inte har att göra med hur det ser ut i Afrika, eller den fattiga världen i allmänhet. Pucko!

Oisín Cantwell, dekorerad med blodfläcken 
så som alla aborthäxor brukar bli i den här bloggen


---

2014-04-07

Hej Cecilia


Jag känner igen dina argument från andra diskussioner. Naturligtvis menar jag inte att oskyldiga ska avrättas i fängelserna, så att den risken måste elimineras. Men argumentet håller inte därför att vad man då säger, indirekt, är att det är okej att hålla en oskyldig i fängelse på livstid så länge man inte dömer till döden. Det är aldrig okej att döma oskyldiga. Man måste förutsätta att rättssystemet fungerar när man diskuterar straff i allmänhet, inkl dödsstraffet, annars är man verkligen ute i dimman.

Nu är man försiktig i USA med detta och dödsstraff verkställs långt efter domen, över 10 år. Under tiden har advokater och andra möjligheten att fortsätta utredningen. Fattiga drabbas antagligen men de som gapar och skriker mot dödsstraffet kan istället ägna sin energi åt att hjälpa fattiga i rättsprocesserna där misstanke för fel finns.


Ditt påstående att det är dyrare med dödsstraff än med livstidsfängelse tror jag inte stämmer, men låt oss säga att det är så. Jag argumenterar inte för billigare straff utan för RÄTTVISA. Mattias Flink, som faktiskt också finns på min "lista" i egenskap av massmördare, kan komma ut som en fri man om ytterligare några år. I hans egna och i samhällets ögon har han "betalat" sin skuld och är skuldfri i och med detta. Är det rättvisa? Nej.

Till och med Anders Behring Breivik kommer en dag att släppas fri och i praktiken kommer han då att anses ha "suttit av" sin skuld. Det har den norska rättsmyndigheten sagt; "norska folket måste förbereda sig på det faktum att Brevik en dag blir en fri man", eller något i den stilen. Det är inte rättvisa. Det är en överdriven, dumdristig liberalism.

Alkohol och droger kan inte vara en förmildrande omständighet. Inte heller kan tillfällig psykisk ohälsa räknas som det. Det finns exempel på mördare som har dömts till rättspsykiatrisk vård, släppts rel kort efter med diagnosen "frisk" bara för att begå nya brott. Det är bara de tungt otillräkneliga som kan mätas med andra mått.

Det blir allt mer oroligt i samhället med skottlossningar, misshandel, väpnade rån, våldtäkter, bränder och stenkastning, men också små vardagliga brott som plågar de laglydiga medborgarna. Samma liberalism står bakom det; samma vänsterliberala "paket" med idéer och filosofier är orsaken till detta genom sin naivitet och överdrivna godhet. Vi kan inte ha det så. Den här bloggen handlar just om det.

Kristen tro är inte samma sak som självutplåning.

Jag har inte sett de videosnuttar som du har listat upp, men ska göra det när tid finns. Tack för kommentarerna och välkommen tillbaka. Vill du ta strid för rätten till liv så engagera dig i kampen mot den fria aborten. De ofödda barnen som döms till döden idag är garanterat oskyldiga.

---

2014-04-01

Vissa borde vara döda: Per Anders Eklund och Ephrem Tadele Yohannes

Minns du Ulf Olsson, dömd till sluten rättspsykiatrisk vård för morden på Helén Nilsson och Jannica Ekblad? Ett odjur av värsta sorten. Inte långt efter domen kunde han ses ute på permission med vårdare, på restauranger, bilutflykter och promenader, och i den vevan började han också byta kön. Sten Levander, en rättspsykiatriker, sade i samband med detta "Om Ulf Olsson byter kön till kvinna, skulle han kunna fungera i samhället om han blir fri efter åtta till tio års vård". Men, låt mig säga att "naturen" tog rättvisan i egna händer och förmådde denna otäcka människa att begå självmord något senare.

Ulf Olsson på väg att byta kön

Fast det ska inte vara så; "naturen" ska inte behöva gripa in och skipa människors rättvisa. Anledningen att det har blivit så är att, i vår vänsterliberala värld anses rättvisa vara något primitivt och "medeltida" samt att vanliga medborgaren inte förstår skillnaden mellan straff och rättvisa.

Ulf Olssons ena offer var en 10-årig flicka som hade utsatts för mycket grovt våld, våldtagits och mördats. Se "Helénmordet". Detta för in diskussionen på nästa person vars liv borde avslutas i fängelset, nämligen Per Anders Eklund.

Per Anders Eklund, mördare,
sexualförbrytare och våldtäktsman

Eklunds brott påminner mycket om Ulf Olssons. Även i Eklunds fall var offret en liten flicka, 10-åriga Engla Höglund. Likt Olsson är Eklund en sexualmördare med ytterligare ett mord på sitt samvete, det på Pernilla Hellgren i Falun år 2000. Han har ett långt register av våldsbrott med sexuella inslag. Han borde ha tagits av daga vid det här laget, om man ville skipa rättvisa så att hans offer kan vila lugnt i sina gravar.

Ytterligare en sexualmördare borde ha dömts till döden, nämligen Ephrem Tadele Yohannes som 2010 våldtog och mördade Elin Krantz.

Ephrem Tadele Yohannes,
mördare och våldtäktsman

Under rättegången nekar han till brott mot solida bevis. Han håller en lugn fasad till slutet av rättegången då han får ett plötsligt utbrott. Psykopaten Ephrem Tadele Yohannes hade misslyckats med att manövrera sig ur situationen och komma ut som en fri man. I hans empatilösa huvud är det antagligen offrets fel att hon blev våldtagen och mördad.

Bild på Elin Krantz döda kropp finns ute på nätet, men den tänker inte jag lägga upp här. Den är för otäck. Den nyfikne kan söka själv och se vilket odjur Ephrem Tadele Yohannes måste vara.

Jag har för mig att Tadele Yohannes är amerikan. I hans hemland USA hade han blivit dömd till minst livstidsfängelse. I Sverige blev han dömd till 16 år och är antagligen ute efter ¾ av tiden. Men enligt mig borde han, liksom Anders Eklund, liksom Ulf Olsson, vara död vid det här laget.

Varför lever Tadele Yohannes och varför lever Eklund? Därför att vår värld domineras av vänsterliberalerna vilka älskar att leka änglar och själva definiera grundläggande begrepp som "mänskliga rättigheter". Enligt deras snedvridna logik strider dödsstraffet mot de mänskliga rättigheterna men inte abort, som är av det vänsterliberala systemet legaliserade och subventionerade mord på tiotusentals och åter tiotusentals ofödda, helt oskyldiga barn, bara i Sverige.

---

2014-03-21

Lärdomar från forna Östeuropas förändring

Jag är själv invandrare från det kommunistiska Öst och kanske har lite större förståelse för det som händer där än andra, även om vi invandrade till Sverige för så länge sedan som på 60-talet.

När de kommunistiska regimerna föll så blossade ett antal inbördeskrig upp. Krigen i forna Jugoslavien är de mest kända och mest omskrivna men vi kan lägga till flera andra; som Armenien vs Azerbajdzjan, Moldavien, Tjetjenien, Georgien och senast nu Krim. Vissa andra konflikter har man lyckats stävja i sista stund.

Det märkliga med dessa krig är att grannar, som tills den sista dagen var bästa vänner, förbyttes till bittraste fiender över en natt. Hur är det möjligt?

När den stabiliserande och kontrollerande makten faller tycks något hända. Man kan säga att vid en kris av en sådan omfattning raseras samhällsfunktionerna och livet blir till en kamp, men det är bara en liten del av sanningen.

Faktum är att de kulturella och religiösa gränserna mellan folken är betydligt djupare än så. I en tid av lugn och statlig kontroll väljer man grannsämjan, toleransen, vänskapen och sköter sitt liv. Men när lugnet förbyts till oro, när den stabiliserande statens makt och auktoritet minskar, kommer de dolda känslorna fram, vänskap och tolerans blir som bortblåsta.

Notera att jag pratar om länder där integrationen av minoriteter var i det närmaste fullbordad, eller i alla fall så långt kommen som man kan komma. Hur har vi det i Sverige idag?

I Sverige har vi en stor skara politiker och ännu större skara vanliga svenska medborgare som tror att integration går att driva ännu längre och på betydligt kortare tid. Man tvingas tro det eftersom man har själv försatt sig i en situation där det inte finns något återvändo. Vi har redan, bl a en mycket stor muslimsk minoritet och tillströmningen är fortsatt hög.

Statsmakten utövar i praktiken samma påtryckning på den svenska befolkningen som de kommunistiska regimerna i forna Öst utövade på sina medborgare, men med andra och betydligt subtilare medel. Det i sig fascinerar mig oerhört mycket men det är inte temat för dagens inlägg.

Temat för dagens inlägg är att tron på Sveriges integrationspolitik är naiv, verklighetsfrämmande och att det finns lärdomar att hämta från Östeuropas förändring som man inte vill kännas vid. I själva verket håller man på att skapa ett nytt Jugoslavien här uppe i norr. Nej förresten, jag skulle vilja påstå i hela Västeuropa.

Våra politiker är inte helt verklighetsfrånvända. De vet mycket väl att svensken inte samtycker till deras invandringspolitik, att deras integrationsprojekt är praktiskt taget verkningslösa och att den stora invandringen dränerar samhället på resurser.

Vad politikerna hoppas på är att, genom att översvämma landet med invandrare ställa svensken inför ett slutgiltigt faktum. Det som återstår är att finna sig i detta och välja grannsämjan, toleransen och det lugna livet framför bråket. Vilket också lyckas.

Men gott folk, det pågår redan ett "mikroinbördeskrig" i landet Sverige, i huvudsak mellan svenskar. Dessa är visserligen extremister på höger- och vänsterkanten, men ändå. Det är så det börjar.

Lärdomen är, att en politiskt styrd integration inte är möjlig, inte ens mellan folk som står varandra så nära som ryssar och ukrainare eller tjecker och slovaker. Frågan är bara om uppgörelser och eventuella delningar blir fredliga eller blodiga. Men vem vill lyssna på det örat?

Källa: Metro

---

2014-03-19

Obama has scared the shit out of Putin

Not!

Jag återfaller ibland till gammalt fult språkbruk. Min fru surnar och jag minns en ungdom som jag inte vill minnas. Ber om ursäkt, men titeln kändes bra på något sätt; passande dagens situation. Kanske skulle jag ha behållit det ursprungliga:

Västvärldens reaktion på Moskvas expansionism är ett skämt

Efter en ren militär ockupation av ett suveränt lands territorium, som USA, EU och NATO hade garanterat säkerhet mot att landet skrotade sina kärnvapen; efter hot om sanktioner och frysning av ryska VIP:ars tillgångar, kom äntligen den "kraftfulla" reaktionen; man stänger ut ett 10-tal personer och fryser deras tillgångar. Ett 10-tal som redan vid första varningen har flyttat sina tillgångar till andra banker.

Obama är en svag president i ett land som alltmer börjar likna en jätte på lerfötter. Lerfötterna är dess politiska ledning. Se hur USA:s förra FN-ambassadör, John Bolton, kommenterar saken: Bolton: 'Embarrassing how weak' Obama's Russia sanctions are

Jag konstaterar följande:

1) Den amerikanska (politiska) ledningens försvagning i världen blir alltmer uppenbar.

2) Västvärlden vill helst slippa internationella konflikter som kostar pengar och kanske soldaters liv. Man behöver pengarna för att försörja en allt latare men också alltmer krävande befolkning, som inte vill något annat än leva det goda (läs: lata och depraverade) livet.

3) Det liknar mycket historiska förlopp där stormakter går med på eftergifter eller agerar svagt mot en potentiell fara, bara för att hamna i en ännu värre situation.

4) Den svenska opinionen, utanför medias och regeringens kommentarer, är naiv i frågan och har tagit ryssarnas sida i konflikten. En del menar att det är "ukrainska nazister" som har tagit makten i Kiev i "en statskupp". Många ser det som en kamp mellan "det hemska" USA och Ryssland. Andra är invandrare från forna Jugoslavien som är sura på världen sedan man tillät Kosovo att bryta sig ur Serbien.

Även Putin själv har använt Kosovo för att legitimera Krims utträde från Ukraina, men det är galet därför att Kosovo var en autonom provins i delrepubliken Serbien i Jugoslavien fram till 1989, innan krisen och inbördeskriget där. Jugoslavien var en federation innan inbördeskriget raserade den.

Jag har haft detta på känn, dvs USA:s förfall och den vanliga västmedborgarens skadeglädje (efter decennier av antiamerikansk propaganda), and I hate when I'm right.


---

2014-03-15

Daniel, jag är inte heller nöjd med Alliansen

Det är främst invandringspolitiken som stör, plus de demoraliserande reformerna som de har genomfört eller vägrar göra något åt, som homoäktenskapet, disciplinen i skolan, abortfrågan, m fl.

Som sagt, jag tillhör den högerkonservativa kristna falangen (få i Sverige, betydligt fler i USA). Jag har röstat på Moderaterna sedan Gösta Bohmans tid. Då var Moderaterna ett högerparti, det är de inte längre.

Faktum är att moderater och sossar får numera rak kritik i media för att de följs åt och inte går att se skillnad på. Det är vad jag brukar kalla för den "röd-grön-blåa spyan" som styr Sverige idag. Men någon riktig höger i min smak lär nog dröja. Utsikterna för ett sådant parti i riksdagen är minimala. Svenska folket är alltför hjärntvättat för att våga sig på ett sådant parti.

Alliansen har dock gjort några bra saker, det ska man inte ta ifrån dem:

sänkt skatterna på arbete och kapital som skapar mera arbete,

har skött ekonomin utmärkt trots en djup lågkonjunktur ute i världen genom att stimulera den inhemska konsumtionen på rätt sätt,

höjd straffpåföljderna för mord (det var 10 år eller livstid när S regerade, de flesta mördare var ute efter 6,5 år),

uppmärksammat fusket inom F-kassan,

och jag tror på Björklunds skolpolitik, bortsett från disciplinfrågan.

Det enda riktiga oppositionspartiet idag är Sverigedemo-kraterna, men det är inget högerparti. SD får min röst i riksdagsvalet, annars blir det moderaterna i övriga val. Jag röstar på SD, inte för att jag tror på dem utan i ren protest mot dagens invandringspolitik. De senaste två valen har jag stödröstat på KD (min frus favorit men även hon är besviken på dem nu.)

Slutligen, en vänsterregering efter valet är en betydligt större katastrof än en borgerlig. Anledningen är att V och MP kommer att få mycket större inflytande i en sådan samt att många radikala sossar, som nu är tysta, vill tillbaka till en riktig socialistisk politik.

Hur man än vrider och vänder på saken är Sverige på väg utför och det är den röd-grön-blåa spyans fel. Men de sitter där de sitter, därför att en intellektuell elit och en hel journalistkår har så bestämt.


"Hej, hej! Jag styr dina tankar, utan att du ens anar det."

---

2014-03-13

EU:s zigenare har hittat hit

Jag vet, det heter "romer" eftersom "zigenare" är ett så negativt laddat ord, men även "romer" håller på att bli negativt laddad. Beviset för det är att "romer" från utlandet numera kallas för "eu-migranter". Som om det skulle förbättra situationen. Jag vill bara upplysa den eventuella pk-murvel som tänker anmäla inlägget att så är fallet och att man inte förändrar något med att kalla någon för något annat.

Politiker och journalistapor tror att man kan förändra världen genom att kalla saker för något annat. Och genom att straffa dem som inte låter sig luras. Saker och ting kanske hade sätt annorlunda ut om man vågade se sanningen i vitögat och gjorde något konstruktivt istället för att skönmåla eländet.

Som sagt, zigenarna från de fattigaste delarna av EU, nämligen Rumänien och Bulgarien har hittat till Sverige och det ser inte bättre ut än att de är här för att stanna. Jag ser dem i var och varannan större stad; dvs kvinnorna som sitter framför affärernas ingångar och tigger pengar. Vad männen gör kan man bara gissa, men jag tror inte att de är helt sysslolösa.

Nu har en grupp zigenare byggt läger runt Stockholm som är början till en kåkstad. Gör man inget så kommer kåkstaden att växa och med den de sociala problemen, i lägren och utanför. Kåkstäder leder till misär och brottslighet.

Dessa människor kommer på sikt att ta hit sina barn och gamla. De förväntar sig skolundervisning och vård. Det svenska samhället är humant och kommer inte att neka dem vare sig det ena eller det andra.

Politikerna i Sollentuna vet det och försöker göra något åt saken men proffsdemonstranterna har bestämt sig för att vi ska ha kåkstäder i Sverige, dra på oss nya socialkostnader som ska finansieras med våra skattepengar. Proffsdemon-stranterna struntar väl i det eftersom de själva inte jobbar utan lever hos mamma på diverse bidrag och kassor. Eller, har de tagit ledigt från sina jobb för att demonstrera?

Problemet med zigenarna i allmänhet är deras kultur av nomadliv, småtjuveri, ovilja att utbilda sig och anpassa sig till den europeiska livsstilen. Många av zigenarna i lägret i Sollentuna har sina rötter i Rumänien men har kommit hit från Spanien. De har lämnat Spanien vars ekonomi är i botten och tagit sig hit. När svensk ekonomi har nått botten flyttar de någon annanstans.

Nej, säger pk-murveln, svensk ekonomi kommer att förbli god i all evighet. Inte med nuvarande utsikt till en vänsterregering efter höstens val, säger jag.

Skyddsutrustad polis går in i tältlägret i Helenelund
(Källa SR)

Och ja, jag ger pengar till tiggarna. Vad kan man göra; hjärtat säger något annat än hjärnan, men det är med hjärnan man styr ett samhälle.


---

2014-03-09

USA:s försvagning blir alltmer uppenbar

Och då menar jag inte militärt. Militärt har USA aldrig varit så starkt. Nej, det handlar om den inhemska opinionen och den politiska viljan. Det började redan vid andra världskrigets slut, då man naivt trodde på Stalins lögner och förlorade Östeuropa.

Det fortsatte med Koreakriget då man avsatte en riktig hök, nämligen general Douglas MacArthur och lade sig på rygg för kineserna. Nu har de det problemet kvar att sköta och det blir alltmer jobbigt med den oberäkneliga ledaren Kim Jong-un och hans kärnvapenprogram.

Ytterligare ett steg neråt blev Vietnamkriget, där man vann slag efter slag men förlorade viljan och hemmaopinionen. Det visade sig att USA inte hade den uthållighet som ett krig av den sorten kräver, att den amerikanska befolkningen hade liberaliserats samt att pacifismen hade ökat i landet.

De som gick i de antiamerikanska demonstrationerna och indirekt tog kommunistiska Vietnams sida i konflikten är dagens politiska elit inom demokraterna. Och även om de inte gjorde det personligen så mognade de som politiker i denna atmosfär. Bill och Hillary Clinton är bra exempel.

En ordentlig uppryckning kom med Ronald Reagan, följd av fadern och sonen Bush, men de sista krigen i Irak och Afghanistan har bara förstärkt amerikanernas ovilja att lägga kraft bakom försvaret av sina egna och sina allierades internationella intressen.

Hollywood, som är en av förfallets källor, ställde patriotiskt upp på USA:s sida under andra världskriget, men det var väl för att man slogs mot nazisterna och för att andan i det amerikanska samhället var annorlunda. Därefter har man i produktion efter produktion presenterat den amerikanska militären som demoraliserad, osäker i sin roll och sina uppgifter, etc, med små undantag.

Just Vietnamkriget har skildrats i otaliga filmer där den amerikanska armén presenteras som en samling rädda, marijuanarökande individer, som blir galna och skickas hem. Bilden av Vietnamkriget är så förvrängd att det mesta en vanlig amerikan vet idag om den är Hollywoods snedvridna bilder och myter. Vill du kort få reda på hur det egentligen var kan du titta här: Vietnam War Myths and Facts.

Media hade sin roll i detta. Se nedanstående video. Media blir alltmer liberal och går alltmer åt vänster. Det har mycket stor betydelse för hur den amerikanska opinionen ser på USA:s utrikespolitik.


Notera vad Robert Elegant säger mot slutet av videon: "For the first time in history, the outcome of a major conflict was determined not on the battle field, nor in the negotiating chambers but on the printed page and on the television screen."

De liberala politikernas pacifistiska läggning, amerikansk medias liberalisering, det amerikanska folkets ovilja och en ekonomi som är i botten gör att ledarna i Moskva känner sig ha fritt spelrum för att återerövra områden som de anser hör till Ryssland. I fallet Ukraina så var landet vid Sovjetunionens fall och Ukrainas frigörelse världens tredje kärnvapenmakt. Ukraina gick med på att skrota sina kärnvapen mot garantier från EU och USA. Nu ser vi vad dessa garantier egentligen är värda.

Slutligen, medan Putin och Moskva uppenbarligen har haft en noggrant genomtänkt plan så blev USA och EU tagna på sängen och nu står och svamlar fram det ena verkningslösa hotet efter det andra. Detta efter att ha böjt sig för diverse krav från Ryssland för de goda relationernas skull. Se följde video för mera om den saken.

Med ett svagare USA blir världen mer osäker. Nya allianser kommer att bildas och nya konflikter kommer att blåsa upp. På sikt är diverse territoriella krav och konflikter runt Kina som berör Japan, Filippinerna och inte minst Taiwan potentiella krutdurkar. Det står också klart att Ryssland är på väg att ta tillbaka territorier med rysktalande majoriteter och dessutom hålla "rent" från USA:s och EU:s inflytande i sina närområden.

Det amerikanska folket börjar i allt högre grad likna de vänsterliberala européerna. Man vill njuta av sitt välstånd och förfallets sötma, "make love not war" och helst lägga över sina militära budgetar på ännu mer av välfärd och lättja. Det håller säkert; ett tag till.

---